HAKKIMIZDA

1963'de Muharrem AKKAYA tarafından kurulan şirketimiz, daha sonra oğulları Muzaffer AKKAYA ve Hakkı AKKAYA tarafından yönetilmiş ve geliştirilmiştir. Ufak bir ünite olarak başlayıp üretilen kireç küfelerle sevk edilmiş, ocak işlemleri, yakma ve pişirme işlemleri tamamen el ile yapılmıştır. Daha sonra, ufak traktör ve kamyonlarla çalışma suretiyle üretim gerçekleştirilmiştir. Her geçen gün artırılan hizmet ve ürün kalitesi ile bugün Türkiye'nin sayılı kireç üretim fabrikalarından birisi haline gelmiştir.


Şirketimizin teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli olarak yenilenen altyapısı nedeniyle, Ak Kireç daha da ilerlemiş ve kendini her alanda geliştirmiştir. Günün koşullarına ve teknolojiye uyum sağlanılarak, mevcut fırınlar, üretim ekipmanları ve iş makineleri modernize edilerek üretim ve kalite bazında iyileştirilmeler yapılmıştır. En son işletme bünyesinde kurulan son teknolojiye sahip öğütme sistemi ile mikronize kireç üretimine geçilmiştir. Halihazırda üretmiş olduğumuz ürünlerimiz, Türkiye'nin önde gelen metalurji sanayinin büyük firmalarına pazarlanmaktadır.

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

ISO 9001:2000 - OHSAS 18001 & ISO 14001 - Entegre Politika Kalite ISO 9001:2000, Çevre ISO 14001, İş Sağlığı Ve İş Sağlığı Güvenliği OHSAS 18001 Hedeflerine Ulaşmak Amacıyla, AK KİREÇ aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir. Bunu gerçekleştirmek amacıyla:

 • Mükemmel iş sonuçlarının elde edilmesi için, tüm iş süreçlerinin; tüm çalışanların katılımıyla iyileştirilmesi,
 • Müşterilerin beklentilerinin fazlasıyla karşılanması, çalışanların tatmin edilmesi ve bireysel gelişimlerine olanak sağlanması,
 • Müşterilerin beklentilerini karşılarken yaratılan değerin toplumla paylaşılması, tedarikçilerimizle bir amaç ilkesinde bütünleşilmesi,
 • Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen bir kalite yönetim sistemi, ISO 9001:2000 standartları, işçi sağlığı ve güvenliği, çevre yönetim sisteminin sürdürülmesi ve bu konularda Türkiye'deki en iyi firmalar arasında yer alınmasının taahhüt edilmesi,
 • Kalite yönetim sistemi, ISO 9001:2000 standartları, işçi sağlığı ve işçi güvenliği ve çevre ile ilgili konularda yasal gerekler başta olmak üzere, tüm müşterileri ve etkileşimde bulunulan diğer kuruluşların gereklerini yerine getirilmesi,
 • Eğitim çalışmalarının yoğunlaştırılıp, ilgili taraflarca ulaşılabilmesi amacıyla çalışanların mesleki bilgilerini geliştirerek şirketin karlılığı oranında refah seviyelerinin artırılması,
 • Tüm atıkların miktarının ve çevreye olan etkilerini kontrol altında tutulması ve azaltılmalarının sağlanması,
 • Etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme çalışmalarının özendirilip desteklenerek, enerji ve diğer doğal kaynakların tüketiminin en aza indirgenmesi,
 • Tüm çalışanların ve tedarikçilerin çevresel duyarlılığının; eğitilerek ve bu yöndeki çalışmalarının desteklenerek artırılması,
 • Ürünlerin, proseslerin tasarımında ve üretim sürecinde daha az çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanılması.

VİZYONUMUZ

 • Nitelikli, etkin, verimli, hızlı, mal ve hizmet üretmek
 • Çevreye saygılı olmak
 • İç ve dış müşterilerin memnuniyetini sağlamak.
 • İş ahlakı
 • Dürüstlük
 • Şeffaflık
 • Çevre duyarlılığı
 • Kaliteyi en üst seviyede tutmak
 • İnsanı en önemli değerimiz olarak benimsemek
 • En yeni teknolojileri kullanarak yüksek kalitede ürünler üretmek
 • Yukarıdaki prensipleri uygulayarak piyasadaki liderliğimizi sürekli kılmak.