ÜRÜNLERİMİZ

Sönmüş Kireç

CaCO3 + ISI -› CaO + CO2

Bu kimyasal tepkime sonucunda oluşan ürün kalsiyum oksit (CaO) yani sönmemiş kireçtir. Bu şekilde elde edilen sönmemiş kireç doğrudan kullanılabilir. (çelik ve kimya endüstrisi)

Sönmemiş Kireç

CaO + H2O -› Ca(OH)2 + Isı

Sönmemiş kirecin suyla tepkimeye sokulmasıyla elde edilmektedir. Sönmemiş kirecin su molekülleriyle temas etmesi kireç taneciklerinde çok yüksek bir ısı oluşumuna ve yüzey gerilimine neden olur. Bu sayede sönmemiş kireç en küçük taneciklerine kadar parçalanır. Kalsiyum hidroksit Ca(OH)2 (Söndürülmüş kireç) yaygın bir kullanım alanına sahiptir.

Mikronize Kireç

01-10 mm boyutlarında kalkerin(kireç taşının) 800-1000°C pişirilip yanmasıyla ortaya çıkan malzemedir.